Trang chu

 
Trang hinh anh
 
 Bác Hồ tới thǎm các cháu thiếu nhi miền Nam
tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)